Geratificeerd (0)

Protocol getekend (0)

Lopende ratificatie (0)

Niet gecertificeerd (0)

*De Benelux heeft via een beschikking het e-CMR-protocol geldig verklaard voor wegtransport binnen de Benelux. Lees meer over de Benelux beschikking.